Рак гортані, асоційований із ВПЛ. Діагностика за допомогою аналізу слини.

Рак гортані, спричинений вірусом папіломи людини (ВПЛ), викликає все більшу стурбованість в усьому світі. На відміну від раку шийки матки, стандартна чи рутинна програма скринінгу раку гортані, асоційованого із ВПЛ, відсутня, а невеликі ранні ділянки ураження локалізуються у важкодоступних місцях, таких як склепи мигдалин або основа язика. При цьому охоплення імунізацією проти ВПЛ варіюється у різних країнах, і населення країн, що розвиваються, переважно залишається нещепленим.

Зазначається, що ДНК ВПЛ 16-, 18-, 33-го типу (ВПЛ-16, -18, -33) може ідентифікуватися у слині, і це успішно використовується як біомаркер для ранньої діагностики. Захворюваність на ВПЛ-асоційований рак гортані набула значних масштабів у розвинених країнах. Показники захворюваності значно перевершили навіть рак шийки матки. Розповсюдженість ВПЛ високого онкогенного ризику становить 3,7% серед населення США із бімодальним віковим розподілом захворюваності. Залишається відкритим питання, чому деякі люди схильні до розвитку раку гортані, тоді як інші звільняються від початкової інфекції ВПЛ.

Вчені з Квіндсленського технологічного університету під керівництвом дослідника Школи біомедичних наук при Інституті охорони здоров’я та біомедичних інновацій Кая Тангу виявили клінічно приховану плоскоклітинну карциному гортані, застосовуючи тест на виявлення онкомаркерів у слині. Це відкриття зроблене під час дослідження із залученням 665 учасників у період з травня 2016 р. по жовтень 2017 р. в Австралії. 650 здорових добровольців були протестовані на наявність ДНК ВПЛ-16; у трьох з них визначена постійна вірусна персистенція ДНК ВПЛ-16, а у одного чоловіка персистенція спостерігалася стабільно протягом 36 міс. При детальнішому обстеженні, ініційованому з огляду на стійкі позитивні слинні тести, діагностована плоскоклітинна карцинома гортані. Пацієнту було запропоноване проведення біопсії із двобічною тонзилектомією. Автори дослідження зазначають, що це перший в історії випадок гістологічно підтвердженого діагнозу раку гортані, діагностованого за допомоги скринінгового тесту на слину.

Не забувайте, що ІФА-набір та швидкі тести можна замовити на сайті Медринку.