Стерилізація медичних виробів

Стерилізація медичних виробів відіграє ключову роль в профілактиці поширення внутрішньолікарняних інфекцій. А тому сам процес підготовки до стерилізації, безпосередньо стерилізації та контролю якості повинен бути урегульованим не лише законодавчо, а й внутрішніми інструкціями в закладі.

1. Базові положення: 1) стерилізація медичних виробів відбувається за допомогою фізичних та хімічних методів стерилізації з використанням необхідного устаткування та стерилянтів; 2) обраний метод стерилізації медичного інструментарію повинен відповідати інструкціям з використання від виробника конкретного виробу та залежить від його характеристик.

2. Повітряний метод стерилізації: 1)  у якості стерилізаційного агента виступає сухе розжарене повітря. Знезараження здійснюється у повітряних стерилізаторах; 2) цим методом стерилізують такі медичні інструменти: хірургічні; стоматологічн; гінекологічні; елементи приладів, апаратів, особливо такі, що виготовлено їх з нестійких до корозії металів та силіконової гуми.

3. Хімічний метод стерилізації медичних виробів: 1) здійснюють за допомогою хімічних стерилянтів. Цей метод застосовують для знезараження виробів, що містять у своїй  конструкції матеріали, чутливі до дії високих температур, що робить використання інших методик неможливим; 2) для стерилізації медичних виробів використовуйте стерилянти, що мають спороцидну дію. До них належать засоби, діючою речовиною яких є альдегіди, пероксид гідрогену, надоцтова кислота, аміни, гуанідини тощо. 3) знезараження хімічними стерилянтами проводять у спеціальному устаткуванні. У процесі суворо дотримуйтеся правил асептики. Медперсонал повинен працювати у стерильному медичному халаті, шапочці медичній (волосся має бути надійно сховане під шапочкою), бахілах, або взутті, що підлягає дезінфекції, захисній масці, стерильних рукавичках. У роботі використовуйте лише стерильні інструменти та ємкості. Відмивайте вироби від залишків стерилянтів стерильною водою.

4. Пакування та зберігання медичних виробів після стерилізації: 1) комплектуйте та пакуйте простерилізовані медичні вироби у призначеному для цього приміщенні відділення, центру; 2) набори або окремі габаритні інструменти упаковуйте у листовий пакувальний матеріал або крафт-папір, текстиль, герметичні бокси, лотки тощо, що гарантують стерильність виробів на етапі транспортування та зберігання; 3) стерилізація медичних виробів паром та розжареним повітрям здійснюється в упакованому вигляді. При цьому використовують паперові, комбіновані і пластикові пакувальні матеріали, а також бязь, дозволені українським законодавством. Пакувальні матеріали використовуйте один раз; 4) при використанні стерилізації розжареним повітрям можливо виконувати процедуру на неупакованих металевих виробах (у відкритих лотках). Але за умови, що ці вироби будуть відразу використані в операційній. Стерилізовані неупаковані вироби до моменту їх використання можна зберігати у  камерах для зберігання стерильних матеріалів, обладнаних УФ-лампами згідно з інструкціями з експлуатації, чи на стерильних столах (максимум – шість годин); 5) в оперблоці стерильний стіл накривайте із суворим дотриманням  правил асептики. Для цього використовувати стерильні халати, маски, медичні рукавички та простирадла; 6) обладнані УФ-лампами камери для зберігання стерильних виробів заборонено, використовувати для дезінфекції або стерилізації медичних виробів.